Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 17, 2022

Studier från World Economic Forum visar att 50% av alla anställda världen över behöver signifikant nya kunskaper. De jobb som i framtiden försvinner gör att vi behöver helt nya kunskaper; upskill. De jobb som finns kvar blir alltmer komplexa; reskill. I Sverige skulle det innebära att omkring 2,5 miljoner svenskar är i stort behov av kompetensutveckling. Halveringstiden för kunskap är i dag fem år och för vissa tekniska färdigheter så lite som 2,5 år. Samtidigt säger hela 40 procent av de anställda att de inte ägnar någon tid åt kompetensutveckling.

Pär Lager är en av Sveriges främsta experter inom ledarskap, omvärldsanalys och innovativt lärande. Han är chef för uppdragsutbildning på Försvarshögskolan och författare för boken Upskill och Reskill: Smart kompetensutveckling för dig, ditt team och din organisation. I Tidspodden lär han oss att;

  • vi står inför en revolution inom lärande
  • lärande gör oss friskare, rikare och gör det lätttare att få och behålla en partner
  • tid anges som det största hindret för lärande
  • vi behöver alla vara eviga studenter
  • organisationer behöver se lärandet som en viktig del av sin strategi
  • effektivisera vardagslärandet med 5-stegsmodellen