Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 21, 2020

Vi svenskar ses som ett av världens mest ensamma folk. 46% är ensamhushåll och 6 av 10 känner sig ensamma dagligen.  Är det så att våra relationer inte får tillräckligt med tid? Vilka knep finns det för att prioritera goda relationer i vardagen och under en pandemi? Vår drömgäst, Fredric Bohm,...