Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 25, 2021

När Anna Tebelius Bodin kommer till Tidspodden förstår vi plötsligt varför just välbefinnande behöver få ta sin tid. Anna har utbildat och inspirerat 10 000-tals inom psykologin bakom hur vi lär, når välbefinnande och utvecklar vårt självledarskap utifrån hjärnan. Med vetenskapen som grund och...


Jan 9, 2021

Tid för nystart i Tidspodden när Professor
Per Carlbring kommer på besök. 55% lyckas med sina nyårslöften. Varför lyckas de? Lyssna och lär dig om;
- hur lång tid det tar att förändra ett beteende
- effekten av närmande-mål kontra undvikande-mål
- varför vi ska sätta ett pris på våra löften,...