Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 5, 2021

Det ger mersmak att ha kloka Lotta Lundgren i Tidspodden-studion. Du känner igen henne från Landet Brunsås, Historieätarna och En smak på livet. Temat är förstås; Måltid. Vårt samtal spänner sig över dessa godbitar;

🌶 Mat handlar om att mötas och gynnar språkutvecklingen

🌶 Det tar 20 minuter att...