Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 16, 2023

Vad har prestationsångest, förhalningsbeteende och multitasking gemensamt? Den frågan ställer vi till Alexander Rozental i Tidspoddens avsnitt om Sluttid. Lena och Petra menar att när vi har en deadline är det många beteenden som sätter igång och påverkar utgången. Alexander Rozental är studierektor på...