Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 18, 2023

We are proud to present the first Tidspodden episode in English; Time to thrive - going from surviving to thriving

Meet Dr. Kathy L. Guthrie, Professor of Higher Education in the Department of Educational Leadership and Policy Studies at Florida State University. Time flies when talking to Kathy. You will learn how to...


Apr 4, 2023

Tänk att ett så normalt och naturligt stadie i livet är så tabubelagt. Klimakteriet - ett dolt lidande som kostar miljarder.  En produktivitetsförlust på 150 miljarder dollar globalt. Enligt nyhetsbyrån Bloomberg orsakad av ett fenomen som påverkar halva befolkningen i upp till tio år, men som vi aldrig talar...


Mar 16, 2023

Vad har prestationsångest, förhalningsbeteende och multitasking gemensamt? Den frågan ställer vi till Alexander Rozental i Tidspoddens avsnitt om Sluttid. Lena och Petra menar att när vi har en deadline är det många beteenden som sätter igång och påverkar utgången. Alexander Rozental är studierektor på...


Dec 19, 2022

Får (eller tar) du tillräckligt med tid för att reflektera i din vardag? Att ta tid för reflektion ger inte bara nödvändig vila och återhämtning för att motverka stress, det gör oss också till bättre beslutsfattare och ger oss perspektiv på våra liv. Ingrid Hegg är senior effektivitetskonsult och laddad...


Oct 19, 2022

Av barn får vi höra sanningen. Och det blir många sanningar när vi för första gången i Tidspodden samlar en hel familj och bjuder in till Familjetid. Hur får vi tiden att räcka till för familjen när det är högsäsong på jobbet? Hur kan arbetsgivaren skapa en attraktivare arbetsplats för anställda som har...