Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 26, 2018

Skärmtid har blivit ett omdebatterat fenomen. Att sitta framför en skärm, dator eller mobil, är såklart en del av vardagen idag. Men finns det risker? Hur ska vi tänka och vad ska vi säga till våra barn?


Oct 11, 2018

Vi slarvar med våra möten på jobbet. De är ofta ineffektiva och ibland undrar man "vad gör jag här egentligen"? Lena och Petra ger många råd på hur du ska göra för att hålla mer meningsfulla möten.


Oct 6, 2018

I det allra första avsnittet av Tidspodden pratar Lena och Petra om arbetstid.