Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 30, 2018

Varför är de morgonpigga alltid hjältar? När är du mest produktiv? När är du mest kreativ? Har morgonstund verkligen guld i mund? Lena och Petra storstädar i olika föreställningar om dagens första timmar.


Nov 21, 2018

Oavsett om du är småbarnsförälder eller investerar mycket tid och energi i ditt arbete - du behöver tid för dig själv. Lena och Petra pratar om varför egentid är viktig, när den inträffar och hur den kan se ut.