Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 22, 2020

”Nu vänder det. Nu blir det ljusare.” Vad passar väl bättre än att avsluta stålbads-året 2020 med Annika Borg, Teologie doktor och präst sedan 1991. Numera jobbar hon heltid som författare, skribent och föreläser om livsåskådningfrågor och frågor runt religion och etik. I många år har hon medverkat i P1:s "Tankar för dagen" och i tidningen amelia. Annika har stor erfarenhet av enskilda samtal med människor, samtal med vägledande inriktning. I Tidspodden får hon oss att reflektera över året som varit och över hur vi ska bemöta oss själva och våra medmänniskor i denna utmanande tid. Annika ger oss hopp inför 2021 och sprider en alldeles speciell värme inför julhelgen och årsslutet.