Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 19, 2022

Får (eller tar) du tillräckligt med tid för att reflektera i din vardag? Att ta tid för reflektion ger inte bara nödvändig vila och återhämtning för att motverka stress, det gör oss också till bättre beslutsfattare och ger oss perspektiv på våra liv. Ingrid Hegg är senior effektivitetskonsult och laddad med kloka tips på hur vi får till reflektionstid i vardagen. Lena bjuder på forskning och nya insikter hon reflekterat över; har vi blivit mer fogliga efter pandemin? Petra sammanfattar som vanligt med ett djur och vi får lära oss att;

😀 Arbetsglädjen och livsglädjen ökar
🦉Vi får tillgång till mer fakta
🦓 Skapa randiga dagar
🎯 Starta dagen med rätt fokus
🤔 Fånga upp det som skaver
🏃‍♀️ Tips på aktiva reflektionsstunder
❓ Kloka självreflekterande frågor