Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 11, 2018

Vi slarvar med våra möten på jobbet. De är ofta ineffektiva och ibland undrar man "vad gör jag här egentligen"? Lena och Petra ger många råd på hur du ska göra för att hålla mer meningsfulla möten.


Oct 6, 2018

I det allra första avsnittet av Tidspodden pratar Lena och Petra om arbetstid.