Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 20, 2023

Hur håller vi hoppet uppe när nyheterna ständigt rapporterar om orättvisor och katastrofer i världen? Vad innebär det att vara en värderingsstyrd organisation? Vad har Luffar-Lasse, hårförlängningar och möjligheten att fira födelsedagar gemensamt? Henrik Fröjmark är policychef på Act Svenska kyrkan som bedriver utvecklingssamarbete, utövar påverkan i internationella rättvisefrågor och utför katastrofinsatser genom partners. Många känner igen Henrik från hans tid som VD för Rättviseförmedlingen. Frågorna haglar över Henrik när Lena och Petra tar reda på hur vi kan vara engagerade samhällsmedborgare och samtidigt ge oss tid för återhämtning.