Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 4, 2023

Tänk att ett så normalt och naturligt stadie i livet är så tabubelagt. Klimakteriet - ett dolt lidande som kostar miljarder.  En produktivitetsförlust på 150 miljarder dollar globalt. Enligt nyhetsbyrån Bloomberg orsakad av ett fenomen som påverkar halva befolkningen i upp till tio år, men som vi aldrig talar om. Mest skrämmande är okunskapen inom sjukvården. Det är inte ovanligt att klimakteriet feldiagnostiseras som utmattningsdepression. Dags att ämnet kommer upp i rampljuset. Om vi pratar om det blir det mer normaliserat. Tidspodden har bjudit in Sara Hammarkrantz, författare och journalist i bland annat Modern Psykologi och tidningen Chef. Sara är väl inläst på hur klimakteriet påverkar oss på jobbet.