Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 25, 2018

Att lova runt men hålla tunt är inte populärt ... men att _lova_ är faktiskt rätt bra - det visar forskning. Petra och Lena pratar om alltifrån nyårslöften till hur du formulerar effektiva förändringsmål, både i ditt beteende och på organisationsnivå.