Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 30, 2018

Varför är de morgonpigga alltid hjältar? När är du mest produktiv? När är du mest kreativ? Har morgonstund verkligen guld i mund? Lena och Petra storstädar i olika föreställningar om dagens första timmar.