Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 21, 2018

Oavsett om du är småbarnsförälder eller investerar mycket tid och energi i ditt arbete - du behöver tid för dig själv. Lena och Petra pratar om varför egentid är viktig, när den inträffar och hur den kan se ut.