Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 26, 2018

Skärmtid har blivit ett omdebatterat fenomen. Att sitta framför en skärm, dator eller mobil, är såklart en del av vardagen idag. Men finns det risker? Hur ska vi tänka och vad ska vi säga till våra barn?