Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 25, 2021

När Anna Tebelius Bodin kommer till Tidspodden förstår vi plötsligt varför just välbefinnande behöver få ta sin tid. Anna har utbildat och inspirerat 10 000-tals inom psykologin bakom hur vi lär, når välbefinnande och utvecklar vårt självledarskap utifrån hjärnan. Med vetenskapen som grund och inspirerande pedagogik belyser hon möjligheterna och utmaningarna för hjärnan. 

  • Stress är lika med rädsla
  • Kopplingen mellan tankar och upplevda känslor
  • Kickarna är ingen långsiktig plan för den hållbara hjärnan
  • Dags att släppa skamkappan
  • Alla vill ha trygghet. Det kommer med att ha en hjärna som prioriterar överlevnad högst av allt. 🧠
  • Emotionsloopen och förståelsen för våra känslomönsterEmotionsloopen av Anna Tebelius Bodin