Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 31, 2020

Hur viktigt är det att ta tid för återhämtning och vad säger forskningen om effekterna av meditation på ledarskap och verksamhetsutveckling? Lasse Lychnell, forskare och lärare på Handelshögskolan i Stockholm brinner för att bidra till förändring i gränslandet mellan människors inre utveckling, ledarskap och verksamhetsutveckling. Hur kan vi låta arbetet bli en meditation för att fördjupa personlig utveckling? Vi pratar om att meditation gör att vi fattar bättre beslut och om vikten av verksamheter där även insidan har en plats.