Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 2, 2020

Hur motiverar vi oss själva i tider när många behöver arbeta hemifrån? Vilka förutsättningar finns i organisationen? Lena Lid Falkman delar med sig av egen och andras forskning om Självledarskap. Avsnittet spelades in av Lena och Petra i januari, före Coronas intåg i Sverige och är nu mer aktuellt än någonsin. Hur kan vi utveckla oss själva när vi jobbar på distans? Vad har Pippi Långstrump med detta att göra?