Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 25, 2020

Hur når man ut och fram på scen och i sociala medier? Det vet dagens gäst, Günter Mårder, mycket om. Som VD för Aktiespararna, profil på Nordnet och nu VD på Företagarna, är han en medveten, strategisk och framgångsrik talare och kommunikatör. Petra och Lena, som är Günters gamla retoriklärare, pratar i det här avsnittet om retorik i många former med Mårder. Vad händer om man tar fel på målgruppen? Varför är det så viktigt att vara genuin och bjuda på sig själv? Det är några av de sakerna som dyker upp i dagens program. Trevlig sommarlyssning med reflekterande tankar kring tid och en hel del skratt.