Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 9, 2021

Tid för nystart i Tidspodden när Professor
Per Carlbring kommer på besök. 55% lyckas med sina nyårslöften. Varför lyckas de? Lyssna och lär dig om;
- hur lång tid det tar att förändra ett beteende
- effekten av närmande-mål kontra undvikande-mål
- varför vi ska sätta ett pris på våra löften, som gynnar fienden!
- våra vanligaste och ovanligaste nyårslöften
- konsten att nyvanemöblera och ovanestäda
- vikten av att kunna hantera bakslag
- dra nytta av ”fresh start”-effekten