Preview Mode Links will not work in preview mode

May 7, 2020

Hur vet jag hur mina medarbetare mår och hur det går? undrar chefer som plötsligt har sina medarbetare på distans. Det finns många fördelar med att jobba på distans menar Henrik Mattsson, VD på Lookback - ett företag där alla jobbar på distans i många olika tidszoner. Henrik delar med sig av många kloka tips, verktyg och erfarenheter av distansledarskap när han deltar i Tidspodden från sitt hemmakontor i Montreal, Kanada.