Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 23, 2020

Är du en totalseparerare, som skiljer på jobb och fritid eller är du en totalintegrerare som låter allt flyta samman? Kristina Palm är projektledare för forskningsstudien “Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv.” hur vi upplever och hanterar det digitala arbetets utmaningar och möjligheter. I Tidspodden bjuder hon på rykande färsk forskning som är viktig att känna till i tider av distansarbete. Det är dessutom premiärinspelning av Tidspodden på distans. Håll ut och håll avstånd när du lyssnar på; Tid för distansarbete.