Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 28, 2021

Pandemin är inne i en ny fas. Många arbetsplatser planerar för en återgång till det normala. 46% upplevde sig mindre stressade när de har arbetat hemma under pandemin. Trots att de har jobbat betydligt mer. 36% upplevde sig isolerade vilket inte bara berodde på att de jobbade hemifrån. Det finns fördomar om att arbete görs bäst på arbetsplatsen. Är det dags att släppa myten att vi jobbar mindre när vi får mer frihet? Det är dock en utmaning med kommunikationen och kompetensöverföringen när vi jobbar på distans. Vem ska avgöra hur ofta vi ska vara på kontoret? Vilken roll har ledningen? Hur undviker vi onsdagsberget, dagen då alla vill vara på plats? Vi behöver fortfarande förebygga smittspridning och skapa en trygg arbetsmiljö. Vi befinner oss i en helt en ny situation. Vad visar forskningen och vad rekommenderar OECD?