Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 16, 2023

Vad har prestationsångest, förhalningsbeteende och multitasking gemensamt? Den frågan ställer vi till Alexander Rozental i Tidspoddens avsnitt om Sluttid. Lena och Petra menar att när vi har en deadline är det många beteenden som sätter igång och påverkar utgången. Alexander Rozental är studierektor på Uppsala Universitet, forskare och författare till böcker som;
Dansa på deadline: Uppskjutandets pyskologi
Bättre än perfekt: en självhjälpsbok för perfektionister
Konsten att monotaska
Helt rätt person att hjälpa oss med tips att gå i mål när vi närmar oss sluttiden.