Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 31, 2021

Med få förvarningar svepte pandemin in och skapade oro för människors liv samt ställde om vårt sätt att leva och arbeta. Tänk om vi hade vetat för ett år hur lång tid detta skulle påverka oss? Produktiviteten och effektiviteten har ökat men vad har hänt med innovationen och kreativiteten? Samhällsansvar och den nya normaltiden är ord som präglat pandemitiden. Men hur ska vi göra framåt? Lena och Petra tittar tillbaka i backspegeln på ett omtumlande år och siar i spåkulan om hur postpandemitiden kommer att påverka våra arbetsplatser.