Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 30, 2020

Har vi fått en ny tideräkning i arbetslivet? Kommer de engelska begreppen BC (Before Christ) och AD (Anno Domini) få en ny betydelse; Before Coronavirus och After Domestication? Gränserna mellan arbetsliv och privatliv suddas ut och 32% har börjat ifrågasätta vad de egentligen sysslar med. 55% erkänner att de "maskar" mer. Omvärldsanalytikern, Sofia Rasmussen, delar med sig av en pinfärsk undersökning om hur pandemin har påverkat våra liv, värderingar och drivkrafter.