Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 17, 2020

Det gamla kontoret – med brevkorgar och pennvässare – är borta. Idag kan du jobba varsomhelst, närsomhelst, och allt är förändrat. Lena och Petra pratar om aktivitetsbaserade kontor och hoffice. Och sitt egna förslag – diskotera!

Här kan du göra testet som Lena och Petra pratar om: https://quiz.officemanagement.se/q