Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 8, 2019

Förändringens vind kan blåsa kallt men har också kraften att vädra ut det gamla och uttjänta. Och den tycks aldrig mojna. Hur spänner vi seglet? Har alla flytvästar? Det här pratar vi om med förändringsledaren Lars Strannegård, välkänd rektor på Handelshögskolan i Stockholm.