Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 17, 2022

Har du någonsin arbetat en hel dag utan att komma till det du egentligen skulle göra? Händer det att mindre viktiga uppgifter slukar all din tid samtidigt som du längtar efter att få fokusera på dina kärnuppgifter? I Tidspoddens 42:a avsnitt gästas vi av Gisela Bäcklander, PhD på Karolinska Institutet och författare till boken Ostörd : principer för en skärpt arbetsdag. Temat är fokustid och vi får lära oss att;

↔️Tydliggöra kärnuppgifter kontra metauppgifter

☕️Vi kan behöva stimulans omkring oss för att kunna fokusera

🍽Göra utrymme för fokusuppgifter genom mise en place-metoden

📔 Reflektera och dagbokföra hur vi använder vår tid

🧹Rensa cache-minnet så att vi får mer tillgängligt arbetsminne för att fokusera

🎧Komma överens i arbetsgruppen om när det är OK att störa varandra och när det finns ett pålitligt utrymme för fokustid.