Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 11, 2021

Är det någon som har ont om tid så är det väl ändå en entreprenör? Enligt Tillväxtverket har vi 1,2 miljoner företag i Sverige. Drygt 86% av dem är småföretag med färre än 10 anställda. Pigge Werkelin är känd för sitt stora engagemang och starka driv kring utvecklingen av Gotland. Han arbetar med olika fastighetsprojekt, besöksnäring, flyg, rederier och hotell. Efter att Pigge förlorade hela sin familj i tsunamin i Thailand 2004 mötte han Monika, vars man omkommit i en bilolycka. Efter 16 års äktenskap har Pigge lärt sig vikten av att balansera familjelivet och jobbet. Det finns en självklar koppling mellan hans privatliv och hans prestation som företagare.

Vi lär oss att;

- det jobbigaste som händer kan också vara det nyttigaste

- det är inte farligt att göra fel

- man måste hjälpa turen på vägen

- det hjälper att vara nyfiken

- det gäller att ta vara på tiden NU