Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 25, 2019

I det här avsnittet gästas vi av Cissi Elwin, vd och chefredaktör på tidningen Chef. Givetvis handlar det om att vara chef, att vara en bra chef och att samtidigt hinna med att leva och njuta av livet. Törs du inte lyssna på ett program med så många goda skratt, tankar och råd?