Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 19, 2021

All I want for Christmas is… återhämtning. Men det kanske inte är helt enkelt om stora delar av hemmet har blivit en arbetsplats. Och när vi ska hinna med alla deadlines som ett årsslut för med sig. Det är på tiden att vi belyser vikten av att ta hand om oss själva. När du lyckligt utbrister; Så här skulle man ha det jämnt! Var befinner du dig då? Har svaret på den frågan ändrats under pandemin? Vad kan möjligtvis bastubad, barnafödande och brädspel ha gemensamt? Lena och Petra tänder ett fjärde adventsljus för egenomsorg.