Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 12, 2024

Arbetstid är en het fråga och en ny SIFO-undersökning visar att 64 % av allmänheten har en positiv inställning till kortare arbetsveckor. Chefs undersökning visar att 8 av 10 chefer är positiva till kortare arbetstid. Vad innebär detta för den svenska arbetsmarknaden? Tidspodden gästas av Anna-Carin Alderin...


May 21, 2024

I detta avsnitt av Tidspodden pratar Lena och Petra om hur vi kan hitta tid för våra passionsprojekt i en hektisk vardag. De diskuterar vikten av att stanna upp, reflektera och utforska vad som verkligen ger oss glädje och passion. Petra delar sina erfarenheter från sin två månader långa resa till Sydkorea,...